Автор Тема: Оприбуткування с/г продукції та продуктів її переробки  (Прочитано 24208 раз)

Виктор

 • Новачок
 • *
 • Повідомлень: 3
 • Репутація: 0
  • Перегляд профілю
Шановні форумчани, в мене питання практичного характеру.
Наше підприємство зібрало цукровий буряк і відправило його на завод, який проводить переробку сировини на цукор. Завод видає підприємству два документи: накладну про прийняття буряка та накладну на видачу цукру. Підприємство буряк не оприбутковує, а оприбутковує цукор при передачі. Чи правомірно це?

Владимир

 • Глобальний модератор
 • Новачок
 • ****
 • Повідомлень: 10
 • Репутація: 0
  • Перегляд профілю
Якщо Ви спецрежимник ПДВ, то вся реалізація такого цукру піде в загальну декларацію (нема доказів, що цукор виготовлений з Вашої сировини і реалізується по спецрежиму).

praktiker

 • Адміністратор
 • Новачок
 • *****
 • Повідомлень: 16
 • Репутація: 3
 • praktiker
  • Перегляд профілю
Відповідно до п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення повинен бути складений первинний документ. Господарською операцією є факт підприємницької діяльності, який впливає на стан майна, капіталу, зобов’язань та фінансових результатів підприємства. Отже, факт виходу цукрових буряків з виробництва підпадає під таке ємне визначення господарської операції та повинен бути відповідним чином задокументований.

Відповідно до абз. 11 п. 4 П(С)БО 30 «Біологічні активи», під сільськогосподарською продукцією розуміються активи, одержані в результаті відокремлення від біологічного активу, призначені для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання. Отже, незалежно від того, чи буде перероблений цукровий буряк одразу, чи ні, саме він, а не цукор, визнається сільськогосподарською продукцією, яка надходить з кредиту аналітичного рахунку «Цукровий буряк» до субрахунку «Рослинництво» рахунку 23 «Виробництво» у дебет рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», і одразу з двох причин:
по-перше, цукор не відокремлюється від біологічного активу (живої рослини), а від сільськогосподарської продукції;
по-друге – сам факт природи виходу з власного виробництва саме цукрового буряка. І цукровий буряк внесено до прикладів сільськогосподарської продукції, які відображені у додатку до П(С)БО 30; позиції «цукор» там немає. Більше того: п.12 П(С)БО 30 зобов’язує підприємство здійснювати первісне визнання сільськогосподарської продукції, проводячи таке визнання у звітному періоді, в якому вона відокремлена від біологічного активу.

Вищенаведене означає, що з виробництва (з рахунку 23), щоб цей рахунок «закрився», підприємству цей цукровий буряк слід оприбутковувати самостійно за документами, реквізити яких визначено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Про необхідність складання документів нагадує і абзац 2 п.1.4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів. А п.6 цих же Методичних рекомендацій визначає, що цукрові буряки у натуральному виразі визначаються виходячи з їх фізичної маси (кількості) у франко-місці зберігання або в франко-полі. Отже, якщо буряк не оприбутковується на складах підприємства, він повинен бути оприбуткований на полі.

При цьому документ сторонньої організації (квитанції на прийняття буряка), який не містить всіх реквізитів підприємства-виробника (адже первинні документи виписуються «від першої особи») та який складений не в момент оприбуткування продукції з поля і навіть не одразу після такої операції, не може слугувати документальним підтвердженням оприбуткування буряка з виробництва на підприємстві.

Взагалі, жодними методичними рекомендаціями та ПСБО, прийнятими в незалежній Україні, не визначено форми документа, яким оприбутковується продукція сільськогосподарського виробництва. У той же час у підручниках з бухгалтерського обліку та Методичних рекомендаціях з обліку виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах згадується документ під назвою «Щоденник надходження сільськогосподарської продукції» (пошук форми цього Щоденника навів нас на журнал «Все про бухгалтерський облік» №64 за 2008 р., у якому форму цього документа наведено). Отже, сільськогосподарське підприємство, яке вирощує цукровий буряк, незалежно від того, чи одразу він передається в переробку стороннім організаціям, чи ні, відповідно до окреслених вище умов повинне провести документальне оприбуткування цукрового буряка як сільськогосподарської продукції або за Щоденником надходження сільськогосподарської продукції, або за іншим первинним документом, який містить всі необхідні реквізити, зазначені у Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів. Бухгалтерські проведення ж щодо руху продукції як сировини та оприбуткування буряка повинні бути такими:

1) Первісно визнано (оприбутковано) цукровий буряк з виробництва Дт 27   Кт 23
Документ: Щоденник надходження сільськогосподарської продукції або інший первинний документ, затверджений у графіку документообороту по підприємству

2) Передано цукровий буряк на переробку Дт 206   Кт 27
Документ: Накладні на відправку цукрового буряка (товаросупровідні документи)

3) Списано на аналітичний рахунок «Витрати по давальницькій сировині» вартість визнаних в обліку цукрових буряків Дт 23  Кт 206
Документ: Квитанція (накладна) про прийняття буряка цукрозаводом

4) Оприбутковано цукор Дт 26, 28   Кт 23
Документ: Накладні на відпуск цукру цукрозаводом, накладні на прийняття цукру на склад підприємства