Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Владимир

Сторінок: [1] 2
1
1. Статтею 111  Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 року № 185-V передбачено, що державні унітарні підприємства зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
- у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.

2. Враховуючи норми Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 138, частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

3. Відповідно до п. 153.3.2. статті 153 Податкового кодексу України емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку не поширюється на суб'єктів господарювання, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV цього Кодексу.

Виходячи з викладеного вище, Ваше унітарне державне підприємство зобов’язане спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України. Частину чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, має визначатись відповідно до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, форма якого затверджена наказом ДПА України від 06.05.2011 р. № 285. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
Як платник фіксованого сільськогосподарського податку Ваше підприємство звільняється від сплати авансового внеску з податку на прибуток та від подачі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

2
Зверніться до провайдера цієї програми - АФ "Рівне-Аудит"

3
Якщо Ви спецрежимник ПДВ, то вся реалізація такого цукру піде в загальну декларацію (нема доказів, що цукор виготовлений з Вашої сировини і реалізується по спецрежиму).

4
Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку РК.
Пунктом 1 ст. 9 Закону про РРО визначено, що РРО не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.
Отже, сільськогосподарське підприємство, яке займається вирощуванням ягнят, отриманих від куплених овець, у разі проведення розрахунків у касі підприємства з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, має право не застосовувати РРО. Якщо ж відбувається реалізація куплених овець, то необхідно здійснювати безготівковий розрахунок, в противному випадку (при готівковому розрахунку) операції проводяться через касовий апарат.

6
Ні не потрібно. У Листі від 03.10.2011 р. № 1959/7/15-2217ф «Щодо сплати земельного податку с. г. підприємствами - платниками ФСП» Державна податкова служба України надала роз’яснення проте, що с.г. підприємство - платник ФСП не буде сплачувати земельний податок за земельні ділянки під виробничою інфраструктурою, які є землями сільськогосподарського призначення і надані для виробництва товарного сільськогосподарського виробництва, а за земельні ділянки, які надані не для ведення товарного сільськогосподарського товаровиробництва, - сплачувати земельний податок потрібно на загальних підставах. При цьому підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. У листі значиться, що землями сільськогосподарського призначення визнаються не лише землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, а й для розміщення відповідної виробничої інфраструктури, для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності. До земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи, прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).
Для набуття і підтвердження статусу платника податку щороку, до 20 лютого (а не до 1 лютого, як було до 1.07.12 р.) подають станом на 1 січня визначений п.308.1 ПКУ перелік документів.

7
Відповідно до статей 125 і 126 Земельного кодексу право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону. Згідно зі ст. 14 Закону про оренду землі договір оренди землі укладається в письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації (ст. 18 Закону про оренду землі). Відповідно до п. 281.3 ст. 281 ПКУ від сплати податку звільняються на період дії ФСП власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику ФСП.
Оскільки договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації, то фізичні особи не звільняються від сплати земельного податку за земельні частки (паї), передані в оренду платнику ФСП на підставі договору оренди, який не зареєстрований у державному земельному кадастрі.
Державна реєстрація договорів проводиться відповідно до постанови КМУ від 24.01.2000 р. №119 виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної ділянки. Дата реєстрації – це дата внесення відповідних записів у книгу записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв).
Проте, хочу звернути увагу на інформаційний лист ВАСУ від 28.12.2012 р. №2614/12/13-12, де сказано, що статус платника ФСП не залежить від стану реєстрації договорів оренди відповідних ділянок. Тобто відстоювати своє право на ФСП треба у судовому порядку, оскільки лист адресований головам апеляційних адміністративних судів.

8
Ви наведіть їм підстави для складання зведених ПН: безперервний або ритмічний характер постачання, постійні зв'язки постачальника з покупцем, підтвердження постачання в супровідних документах (наприклад, в реєстрі ТТН). Да, і зведена податкова накладна складається не рідше одного разу на місяць та не пізніше останнього дня місяця. Це прописано в Узагальнюючій податковій консультації ДПАУ від 21.12.12 р. №1177.

9
Ні. Така накладна не може бути "прийнята", тобто не може бути підставою для формування податкового кредиту. В такому випадку  покупець подає скаргу по формі додатку 8 до декларації з ПДВ з копіями підтвердних документів про сплату ПДВ при придбанні послуги. Скарга дає право на податковий кредит.

10
Ця програма називається "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ" (Certified agricultural professoinal accountant - САРА). Вона має 6 курсів за різними об'єктами обліку і звітності в сільському господарстві, бере початок з 2008 року і вже поширена в 15-ти регіонах України. Деталі на сайті: http://www.iaf.kiev.ua/education/capa.html.

11
Чи обов'язково складати податкову накладну в електронному вигляді?

12
15.83.0 Цей підклас включає:
- виробництво (включаючи рафінацію) цукру з цукрового буряку та тростини
- отримання жому, меляси та інших відходів цукроваріння
- виробництво сахарози13
Роз'яснення до якого КВЕД відноситься жом гранульований, жом сухий.

14
На нашу думку Ви маєте право отримавати послуги сторонніх організацій без пального. А пальне списуєте на відповідну культуру. Але при цьому необхідно правильно оформляти акти виконаних робіт, а також списання пального. Ну, і звичайно, така умова має бути прописана в договорі на надання послуг по збиранню врожаю.

15
На семінарі в Полтаві на тему "Облік державної фінансової підтримки" за програмою САРА "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ", що відбувся Головному управлінні АПР 27 липня 2010 року, було поставлено запитання:
Чи маю я право отримувати послуги сторонніх організацій по збиранню врожаю без врахування вартості пального? А пальне, придбане мною по спецрежимній декларації списати на витрати по рослинництву під культури, котрі збирають наймані огранізації. Тобото, чи не потрібно мені продавати дизпаливо приватному підприємцю по загальній декларації, щоб він надавав мені послуги з врахуванням вартості пального?

Сторінок: [1] 2