Облік сільськогосподарської діяльності

Тем

(1/1)

[1] Вибракування корів

[2] Ведемо облік відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи"

[3] Оприбуткування с/г продукції та продуктів її переробки

[4] Как распределяется 23 счет (затраты на корма, себестоимость)

[5] Облік збутових витрат

[6] Облік доходів за центрами відповідльності

[7] Сбор информации о ценах на рынке по биологическим активам

Навігація

[0] Вгору на один рівень

Go to full version