Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1088

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1130

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1179

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1195

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1214

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1225

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1299

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1310

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1386

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1485

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1510

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1547

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1578

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /usr/home/faaf/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 1589
Перегляд Повідомлень - praktiker

Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - praktiker

Сторінок: [1] 2
1
Відповідно до п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення повинен бути складений первинний документ. Господарською операцією є факт підприємницької діяльності, який впливає на стан майна, капіталу, зобов’язань та фінансових результатів підприємства. Отже, факт виходу цукрових буряків з виробництва підпадає під таке ємне визначення господарської операції та повинен бути відповідним чином задокументований.

Відповідно до абз. 11 п. 4 П(С)БО 30 «Біологічні активи», під сільськогосподарською продукцією розуміються активи, одержані в результаті відокремлення від біологічного активу, призначені для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання. Отже, незалежно від того, чи буде перероблений цукровий буряк одразу, чи ні, саме він, а не цукор, визнається сільськогосподарською продукцією, яка надходить з кредиту аналітичного рахунку «Цукровий буряк» до субрахунку «Рослинництво» рахунку 23 «Виробництво» у дебет рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», і одразу з двох причин:
по-перше, цукор не відокремлюється від біологічного активу (живої рослини), а від сільськогосподарської продукції;
по-друге – сам факт природи виходу з власного виробництва саме цукрового буряка. І цукровий буряк внесено до прикладів сільськогосподарської продукції, які відображені у додатку до П(С)БО 30; позиції «цукор» там немає. Більше того: п.12 П(С)БО 30 зобов’язує підприємство здійснювати первісне визнання сільськогосподарської продукції, проводячи таке визнання у звітному періоді, в якому вона відокремлена від біологічного активу.

Вищенаведене означає, що з виробництва (з рахунку 23), щоб цей рахунок «закрився», підприємству цей цукровий буряк слід оприбутковувати самостійно за документами, реквізити яких визначено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Про необхідність складання документів нагадує і абзац 2 п.1.4 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів. А п.6 цих же Методичних рекомендацій визначає, що цукрові буряки у натуральному виразі визначаються виходячи з їх фізичної маси (кількості) у франко-місці зберігання або в франко-полі. Отже, якщо буряк не оприбутковується на складах підприємства, він повинен бути оприбуткований на полі.

При цьому документ сторонньої організації (квитанції на прийняття буряка), який не містить всіх реквізитів підприємства-виробника (адже первинні документи виписуються «від першої особи») та який складений не в момент оприбуткування продукції з поля і навіть не одразу після такої операції, не може слугувати документальним підтвердженням оприбуткування буряка з виробництва на підприємстві.

Взагалі, жодними методичними рекомендаціями та ПСБО, прийнятими в незалежній Україні, не визначено форми документа, яким оприбутковується продукція сільськогосподарського виробництва. У той же час у підручниках з бухгалтерського обліку та Методичних рекомендаціях з обліку виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах згадується документ під назвою «Щоденник надходження сільськогосподарської продукції» (пошук форми цього Щоденника навів нас на журнал «Все про бухгалтерський облік» №64 за 2008 р., у якому форму цього документа наведено). Отже, сільськогосподарське підприємство, яке вирощує цукровий буряк, незалежно від того, чи одразу він передається в переробку стороннім організаціям, чи ні, відповідно до окреслених вище умов повинне провести документальне оприбуткування цукрового буряка як сільськогосподарської продукції або за Щоденником надходження сільськогосподарської продукції, або за іншим первинним документом, який містить всі необхідні реквізити, зазначені у Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів. Бухгалтерські проведення ж щодо руху продукції як сировини та оприбуткування буряка повинні бути такими:

1) Первісно визнано (оприбутковано) цукровий буряк з виробництва Дт 27   Кт 23
Документ: Щоденник надходження сільськогосподарської продукції або інший первинний документ, затверджений у графіку документообороту по підприємству

2) Передано цукровий буряк на переробку Дт 206   Кт 27
Документ: Накладні на відправку цукрового буряка (товаросупровідні документи)

3) Списано на аналітичний рахунок «Витрати по давальницькій сировині» вартість визнаних в обліку цукрових буряків Дт 23  Кт 206
Документ: Квитанція (накладна) про прийняття буряка цукрозаводом

4) Оприбутковано цукор Дт 26, 28   Кт 23
Документ: Накладні на відпуск цукру цукрозаводом, накладні на прийняття цукру на склад підприємства

2
Право продавця оформляти ПН як у паперовому, так і електронному вигляді передбачено п. 201.1 ПКУ. Ця ж вимога ПКУ визначає, що при оформленні електронної ПН слід дотримуватись умови про реєстрацію в установленому порядку ЕЦП уповноваженої продавцем особи і такої ПН в ЄРПН (пп. "б").
Фраза "реєстрація в ЄРПН" багатьох бухгалтерів наштовхує на думку, що потрібно реєструвати усі електронні ПН незалежно від зазначеної в них суми і номенклатури товару. Вважаю, це не зовсім так. Ось аргументи такої позиції:
Умови реєстрації ПН у ЄРПН наведені у п. 11 підр. 2 розд. ХХ ПКУ. І реєструватися в ЄРПН повинні тільки ті електронні ПН, які відповідають цим вимогам. Цю точку підтверджує і ДПС у Листі від 14.12.2012 р. №7123/0/61-12/18-8515. Але оскільки норма п. 201.1 ПКУ передбачає неоднозначне тлумачення, то для відстоювання свого права на податковий кредит покупець може скористатися принципом презумпції правомірності рішень платника податків (пп. 4.1.4 ПКУ).

3
Розмір загальної ПСП дорівнює 100 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року. Зверніть увагу, що на період з 01.01.2011 р. до 31.12.2014 р. ПСП складає 50 % вказаного розміру (пп. 169.1.1, 169.1.2 ПК, абзац восьмий п. 1 розд. XIX ПК).

Оскільки з 01.01.2013 р. прожитковий мінімум для працездатної особи становить 1 147 грн., загальна ПСП з урахуванням уведеного обмеження складе 573,50 грн. (1 147,00 грн. х 50 %).

Крім того, для різних категорій платників податків установлені і різні розміри ПСП, які в 2013 році становлять:
підвищена - 150 % загальної ПСП, тобто 860,25 грн. (пп. 169.1.3 ПК);
максимальна - 200 % загальної ПСП, тобто 1 147 грн. (пп. 169.1.4 ПК).

4
Чим актуальна конференція для практикуючих бухгалтерів?

Паралельно із конференцією буде проходити черговий З'їзд членів Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, на який будуть запрошені представники Мінфіну, Мінагрополітики, представники аудиторських та консалтингових фірм. Отож, Ви матимете змогу прийняти участь в обговоренні актуальних питань регулювання та організації обліку в АПК, які сьогодні турбують практиків, поставити питання, придбати навчальні та практичні посібники. Крім того, зможете долучитись до професійної спільноти бухгалтерів шляхом вступу у Федерацію, ознайомитися з програмами підвищення кваліфікацію, які реалізує Федерація. Під час конференції відбудеться презентація результатів багаторічного видання науково-виробничого журналу "Облік і фінанси". До речі з 1 квітня 2013 року журнал індексується в міжнародній наукометричній базі RePEc.
Таким чином під час проведення конференції кожен (в т.ч. і практикуючий бухгалтер) зможе знайти для себе, те що його цікавить.

5
Серія навчально-практичних посібників "Облік і фінанси АПК" включає посібник "Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 368 с." який допоможе практикуючим бухгалтерам правильно налагодити і вести обліку біологічних активів.
У минулому році автори оновили матеріал посібника відповідно до змін чинного законодавства. Тому при придбанні книги Ви також отримуєте вкладиш з інформацією по актуалізації матеріалу посібника станом на 1 грудня 2012 року.

6
26-27 вересня 2013 року Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ) спільно з Інститутом обліку і фінансів проведе ювілейну VIII Міжнародну науково-практичну конференцію "Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики". Посвідчення УкрІНТЕІ № 360 від 16 квітня 2013 р.

Конференція відбудеться в приміщенні ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10). Довідки за тел. (044) 219-00-44, 219-00-55.

До участі запрошуються співробітники міністерств та відомств, ФАБФ АПКУ, УАСБА, ФПБАУ, САУ, вітчизняні та зарубіжні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, практикуючі бухгалтери і аудитори.

7
ПДФО: Об'єкт і ставка оподаткування
Дохід, отриманий громадянами - платниками ПДФО від надання майна в оренду або суборенду, включається до складу їх оподатковуваного доходу (пп. 2.5 ст. 164 ПКУ).
Особливості нарахування і сплати ПДФО від надання в оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) визначені п. 1 ст. 170 ПКУ.
Ставка ПДФО при оподаткуванні орендної плати становить 15 % (ст. 167 ПКУ). У разі якщо загальна сума отриманої платником податку у звітному податковому місяці орендної плати, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 % суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.
ПСП до даного виду доходу не застосовується, оскільки орендна плата не входить до складу фонду оплати праці (п. 3.35 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5).
Строк і порядок сплати
При оподаткуванні винагороди за договором оренди земельної ділянки або частки (паю) застосовується спеціальний порядок сплати ПДФО до бюджету. Доходи від надання земельної ділянки або паю (частки) в оренду остаточно обкладаються ПДФО при їх виплаті та за їх рахунок (пп. 1.4 ст. 170 ПКУ).
Якщо оподатковуваний дохід видається в негрошовій формі або готівкою з каси підприємства, то ПДФО сплачується в бюджет протягом дня, що настає за днем такої виплати (пп. 1.4 ст. 168 ПКУ).
ПДФО, утриманий з нарахованої громадянам орендної плати, підлягає зарахуванню в бюджет відповідно до норм Бюджетного кодексу України (ст. 168 ПКУ).
Якщо підприємство орендує земельні ділянки на території іншої територіальної громади, а не тієї, де зареєстроване саме підприємство, і такі ділянки є його структурними підрозділами, то підприємство (структурний підрозділ) зобов'язане стати на облік як платник ПДФО у податковий орган за місцезнаходженням цього підрозділу. При цьому ПДФО, утриманий з орендної плати орендодавців, які є працівниками:
•   даного структурного підрозділу, потрібно сплачувати на рахунки казначейства за місцезнаходженням цього підрозділу;
•   підприємства, повинен бути перерахований на рахунки казначейства за місцезнаходженням підприємства.
На думку ДПАУ (Наказ від 22.04.2004 р. N 232 "Про затвердження Податкового роз'яснення щодо порядку сплати (перерахування) податку з доходів фізичних осіб до бюджету"), якщо в підприємства є підрозділ (земельна ділянка), який не наділений повноваженнями нараховувати та сплачувати ПДФО тобто не є податковим агентом, то підприємство зобов'язане стати на облік як платник ПДФО у податковий орган за місцезнаходженням цього підрозділу (земельної ділянки).

8
Щодо питань отримання електронного варіанту будь-якої статті опублікованої у журналі "Облік і фінанси АПК" пишіть на адресу: magazine@faaf.org.ua

9
Порядок обліку необоротних активів (в т.ч. основних засобів) за журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку визначений Методичними рекомендаціями щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку
для сільськогосподарських підприємств (затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 4.06.2009 р. № 390)

Відповідно до пп.4.1.1. згаданих методичних рекомендацій, Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках  (типова форма № ОЗ-6). Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки, як правило, можуть складатися в одному примірнику і зберігатися в бухгалтерії у картотеці. Але може існувати варіант побудови аналітичного обліку з веденням двох примірників цих форм.
Якщо облік основних засобів у місцях експлуатації не ведуть в інвентарних списках основних засобів (типова форма № 0З-9), а ведуть в інвентарних картках, то в цих випадках інвентарні картки складають у двох примірниках: один - у бухгалтерії, другий – у місцях експлуатації основних засобів.

Згідно пп. 4.1.2. Заповнені інвентарні картки реєструють в описах інвентарних карток з обліку основних засобів (типова форма № 0З-7 «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів»). Опис інвентарних карток ведуть за класифікаційними групами об’єктів основних засобів та інших необоротних активів. При вибутті основних засобів роблять помітки в описі, а відповідну картку прикладають до акту на списання основних засобів.
Зміни у вартості основних засобів, інших необоротних активів та суму зносу при переоцінці відображають у вищеназваних реєстрах.

У пп. 4.1.3. зазначено, що інвентарні картки на основні засоби та інші необоротні активи, що надійшли або вибули протягом місяця зберігають в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху основних засобів (типова форма № 0З-8).
На підставі даних карток руху основних засобів складають Аналітичні дані до рахунків 10, 11, які містяться в відомості № 4.1 с.-г. аналітичного обліку по рахунках: 10 «Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи». По рахунку 12 «Нематеріальні активи» аналітичний облік ведеться в відомості № 4.3 с.-г. аналітичного обліку по рахунках: 12 «Нематеріальні активи»; 19 «Гудвіл».

В місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкта за матеріально-відповідальними особами ведуть «Інвентарний список основних засобів» (типова форма № 0З-9).

Відповідно до пп.4.1.6. синтетичний облік за рахунками 10, 11, 12, 13, 16, 19 ведуть в Журналі-ордері № 4 А с.-г. Записи по кредиту рахунків 10, 11, 12 здійснюють на підставі первинних документів (ф. № ОЗСГ-3 «Акт на списання основних засобів», № ОЗСГ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів», затверджені наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 № 701), бухгалтерських  довідок.  В  кінці  місяця   кредитові   обороти   рахунків з Журналу-ордера № 4 А с.-г. переносять в Головну книгу.

В Журналі-ордері № 4 А с.-г. для кожного балансового рахунку виділено окремий розділ, в якому відображаються кредитові обороти.

Для нарахування амортизації необоротних активів складають розрахунок (відомість № 4.4 с.-г.) нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року.
Щомісячно складають Відомість № 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули. В цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації по об’єктах, що надійшли і вибули. По об’єктах, що надійшли, сума амортизації донараховується до попереднього місяця, а по тім, що вибули – вираховується.

На підставі розрахунку (відомість № 4.4 с.-г.), нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом та Відомості № 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули, складають Відомість № 4.6 с.-г.  нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. В ній записують розподіл амортизації по об’єктах обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації по об’єктах, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нарахованої в поточному місяці.

Нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за класифікаційними групами, здійснюють у Відомості  № 4.7 с.-г.  нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, яка відкривається на рік. У цій відомості за класифікаційними групами основних засобів і їх видами, роками введення в експлуатацію щомісяця нараховують суму амортизації та зазначають розподіл зносу за об’єктами обліку (субрахунками і аналітичними рахунками).

Синтетичний облік за рахунком 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» ведеться в Журналі-ордері № 4 А с.-г. Записи за кредитом цього рахунку здійснюють на підставі Відомості № 4.6 с.-г.  або № 4.7 с.-г. Кредитовий оборот за рахунком 13 переносять в Головну книгу.

10
Нова форма звітності (Ф4-ФСС з ТВП) застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2011 року.
Нова форма звітності має назву "Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Ф4-ФСС з ТВП)". І є Додатком 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
Форма затверджена Постановою правління Фонду СС з ТВП від 18.01.2011 № 4.
Скачати бланк нової форми Ф4-ФСС з ТВП можна на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК" зайшовши у Розділ "Бланки". Ось посилання: http://magazine.faaf.org.ua/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=63&Itemid=72

11
Придбання ноутбука
Варіант 1. Підприємство є платником ПДВ
Оприбуткування ноутбука:       Дт 152   Кт 631  1458,33
Відображено ПДВ            Дт 641   Кт 631   291,67

Введення ноутбука в експлуатацію:   Дт 109   Кт 152  1458,33  (сума на яку нараховується амортизація). При цьому складається Акт введення в експлуатацію основного засобу (форма ОЗ-1) та Інвентарна картка (форма ОЗ-6).
Нарахування амортизації розпочинається:
У бухобліку з наступного місяця після місяця введення у експлуатацію.
У податковому обліку з наступного кварталу після кварталу, в якому відбулося введення в експлуатацію.
Нарахування амортизації Дт 92 (рахунок витрат, залежно від цілей використання об’єкта)  Кт 13 На суму без ПДВ - 1458,33 грн.

Варіант 2. Підприємство не є платником ПДВ
Оприбуткування ноутбука:       Дт 152   Кт 631  1750,00 грн.
Введення ноутбука в експлуатацію:   Дт 109   Кт 152  1750,00   (сума на яку нараховується амортизація). При цьому складається Акт введення в експлуатацію основного засобу (форма ОЗ-1)  та Інвентарна картка (форма ОЗ-6).
Нарахування амортизації розпочинається:
 У бух обліку з наступного місяця після місяця введення у експлуатацію.
У податковому обліку з наступного кварталу після кварталу, в якому відбулося введення у експлуатацію
Нарахування амортизації Дт 92  Кт 13 На суму 1750,00 грн.
Метод амортизації – який Ви використовуєте на підприємстві. У податковому обліку ноутбук включається до 4-ї групи, нарахування амортизації за, ставкою 15 %.

Варіант 3. Придбання мишки і сумки.
Якщо плануєте використовувати мишку і сумку більше року, то:
Придбання: Дт 153   Кт 631 
(знову ж зауважте два варіанти як у попередньому прикладі: чи є підприємство платником ПДВ чи ні) (Див. першу операцію по ноутбуці)
Введення в експлуатацію: Дт 112  Кт 153. При цьому складається Акт введення в експлуатацію малоцінного необоротного активу та Інвентарна картка .
Амортизація МНА відрізняється від амортизації основних засобів. Для нарахування амортизації НМА встановлено лише два методи (п. 27 ПБО 7):
• 50 % вартості, що амортизується, – у першому місяці використання об’єкта й інші 50% – у місяці вибуття, тобто списання з балансу;
• 100 % вартості, що амортизується, – у першому місяці використання об’єкта.
Обраний метод також варто відобразити в наказі про облікову політику.
Проводка та ж сама: Дт 92  Кт 13

Якщо плануєте використовувати мишку і сумку менше року, то:
Оприбуткування: Дт 22    Кт 631
Підставою для оприбуткування може бути рахунок–фактура (типова форма № 868), доручення (типова форма М-2), прибутковий ордер (типова форма М-4).  На об’єкт заводиться Картка обліку МШП форми № МШ-2.
Амортизація не нараховується.
Доцільно сумку для ноутбука оприбутковувати на рахунок 22, а мишку вирішуйте самі або на 112 або теж на 22.
Якщо Ви ще не ввели в експлуатацію, то відповідно амортизація почне нараховуватися лише з наступного місяця (кварталу) після того як ви введете об’єкти в експлуатацію.

12
Таким чином: подача  податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби та сплата ПДФО здійснюється податковим агентом - юридичною особою чи її відокремленим підрозділом за місцем свого розташування. Це пов'язано із тим, що ПДФО належить до надходжень у місцевого бюджету.
А Декларація з ПДФО подається до органу ДПС за місцем реєстрації податкового агента.

13
Почнемо із того, що відповідно до пп. 162.1.3. статті 162 Податкового кодексу http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=300762&cat_id=300760: платником ПДФО є податковий агент.

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом ІV Податкового Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом ІV Податкового Кодексу (пп. 14.1.180. ст 14 Податкового Кодексу).

Згідно пп. 168.1.2. ст. 168 Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету визначений пунктом 168.4. ст. 168 ПКУ:

Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.
Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі - відокремлений підрозділ).

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це органи державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку;

Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу;

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (пп. 168.4.4. ст. 168 ПКУ).

Однак ДПА у Листі №4485/7/17-0217 від 17.02.2011 "Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб" http://www.zpnalog.gov.ua/fileadmin/files/file_archive/docs/2011/list_4485.zip у пп. 2.2. пояснює: "Декларація (з ПДФО) подається до ОДПС за місцем реєстрації податкового агента, уповноваженого  - юридичної особи або її відокремлених підрозділів, які уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб."

В п. 2 ст. 176 ПКУ прописано, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані:
пп. "б": подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку;
пп. "д": подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

14
Зворотна фінансова допомога являє собою не що інше, як позику. Отримана зворотна фінансова допомога буде включена до складу валового доходу і таким чином може призвести до зменшення питомої ваги валового доходу від сільськогосподарських товарів (послуг) у загальній сумі валового доходу.
Що стосується ПДВ, то сума фінансової допомоги на поворотній основі не підлягає оподаткуванню ПДВ, тому що відповідно до пп. 3.2.5 Закону про ПДВ операція з розміщення і повернення коштів за договорами позики не є об’єктом оподатковування ПДВ. Таким чином, господарство має право залишатись на спеціальному режимі оподаткування ПДВ.

15
Розглянемо Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”.

Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону  особи можуть бути зареєстровані як платники ФСП, якщо такі особи є сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.

Відповідно до п. 6.2 Закону передбачено обмеження щодо підприємств, які не можуть бути платниками ФСП, а саме: не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні або інноваційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, в умовах технологічних парків, реалізують інноваційні проекти відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” або зареєстровані платниками єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва.

Розглянемо Закон України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
Відповідно до ст. 8-1 (8-1.6) даного Закону сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Отже, зважаючи на статті розглянутих вище законів сільськогосподарське підприємство, що знаходиться на фіксованому с/г податку може займатися спільною діяльністю (вирощуванням с/г продукції).

Сторінок: [1] 2